Seminar 2017

Seminar 2017: Vakmanschap in de duurzaam gebouwde omgeving 

Elkaar snel opvolgende technologische ontwikkelingen, nieuwe klantvragen en een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Stilstaan in de snel veranderende economische werkelijkheid is voor technische installatiebedrijven en bouwbedrijven geen optie. Investeren in het opleiden van deskundige en op de toekomst voorbereide vakmensen wél. Werkmaken van het technische vakmanschap van de 21e eeuw stond centraal tijdens het BuildUpSkills-seminar ‘Vakmanschap in de duurzaam gebouwde omgeving’!
 

Het BuildUpSkills-seminar beleefde dit jaar zijn zesde editie; dit keer in samenwerking met Oost Nederland Energiek. Inzet van het seminar was werkgevers en P&O-professionals kennis te laten maken met de eisen die de 21e eeuw stelt aan het nieuwe, op de duurzaamheid van de gebouwde omgeving gerichte, technische vakmanschap om sterk te kunnen staan naar de klantvraag van vandaag en morgen. Het seminar draaide om het opdoen van kennis en inspiratie op om bedrijven een volgende impuls te geven naar toekomstbestendig vakmanschap.
 

Het programma

In het seminar stond het werken aan het nieuwe technische vakmanschap centraal. Presentaties van diverse start-ups zetten de deelnemers aan het denken over de markt, hun bedrijf en zichzelf. En verhalen van ervaren klanten maakten ze ervan bewust wat de klant van het nieuwe vakmanschap in de verduurzaamde gebouwde omgeving verwacht. Ook wisselden deelnemers met elkaar en met experts hun eigen ervaring en kennis uit. En ten slotte bood het seminar inzicht in de producten van BuildUpSkills die met inzet van vele partners gerealiseerd zijn: direct inzetbare instrumenten voor het tot stand brengen van het nieuwe technische vakmanschap in de duurzaam gebouwde omgeving. Na afloop van het seminar gingen deelnemers dan ook niet alleen geïnspireerd terug naar hun bedrijf, maar ook zijn ze gemotiveerd op weg naar de toekomst!
 

Achtergrond BuildUpSkills

Om ervoor te zorgen dat Nederland aan de Europese normen voor energetische verduurzaming van de gebouwde omgeving kan voldoen, heeft de Europese Unie binnen het programma Intelligent Energy Europe (IEE) de subsidieregeling BuildUpSkills opengesteld. Hierop heeft een consortium van partijen uit de Nederlandse bouw- en installatiesector  - te weten OTIB (penvoerder), ISSO, SBRCURnet, Kenteq, Hibin en MBO-Diensten -  in 2011 BuildUpSkillsNL opgericht. BuildUpSkills heeft als doel de kennis en vaardigheden van technische vakmensen in de bouw- en installatiesector te verhogen (upskillen). Dit betreft vakmensen op MBO-niveau die direct betrokken zijn bij de energetische verduurzaming van de gebouwde omgeving tussen nu en 2030. Om de gevraagde kwaliteit te kunnen leveren, ligt de focus hierbij op toekomstgericht vakmanschap en samenwerking.

 

Datum en locatie

Het seminar ’Vakmanschap in de duurzaam gebouwde omgeving’ vond plaats op 7 september 2017 in het Powerlab van Oost Nederland Energiek, Westervoortsedijk 73 in Arnhem. 

Maak gebruik van de BuildUpSkills-app! De BUILD UP Skills Advisor helpt u om uw kennis en vaardigheden te versterken. De app is beschikbaar voor Android en Apple.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief van BuildUpSkills Netherlands of meld u aan!

E-MAIL