X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Resultaten 2014

Beroepscompetentieprofielen ‘Vakmanschap 2020’

U vindt hier beroepscompetentieprofielen van BuildUpSkills uit de bouw- en installatiesector. Recentelijk zijn hier kennis en vaardigheden aan toegevoegd die essentieel zijn voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het resultaat is te vinden in de beroepscompetentieprofielen+ (BCP+).

Deze BCP+-documenten kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van bijscholing voor vakmensen in de bouw- en installatiesector en/of het ontwikkelen van keuzedelen in het regulier onderwijs. De eerste aanmeldformulieren voor keuzedelen zijn op deze manier al gemaakt en ingediend.

 • Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving  Elektrotechnische installaties
 • Basisvakmanschap verduurzaming gebouwde omgeving Werktuigkundige installaties


In maart 2015 heeft het consortium de laatste versies van de BCP+ -documenten (versie 2.1) opgeleverd.  

 1. BCP+ Werktuigkundig Installeren
 2. BCP+ Elektrotechnisch Installeren
 3. BCP+ Koudetechnisch Installeren
 4. BCP+ Timmeren
 5. BCP+ Metselen
 6. BCP+ Afbouwen en Glaszetten
 7. BCP+ Dakdekken
 8. BCP+ Werken als zelfstandige

 

Onderzoek kwaliteitsborging bijscholingsactiviteiten

Om de kwaliteit van kortdurende bijscholingsactiviteiten, zoals trainingen, te behouden en te verbeteren, zijn er diverse vormen van kwaliteitsborging mogelijk. Om deze bespreekbaar te maken heeft BuildUpSkillsNL de notitie ‘Kwaliteitsborging opleiden in de sectoren bouw, glas, afbouw en installatie’ opgesteld. Deze notitie geeft inzicht in de wijze waarop verschillende betrokken sectoren omgaan met de kwaliteitsborging van korte opleidingen. Ook is duidelijk geworden welke vormen van accreditatie van bijscholing en erkenning van vakmanschap gezien het speelveld haalbaar zijn. Een eerste uitwerking hiervan is aan het eind van de notitie opgenomen.
 

Beeldverslag Werkconferentie 2014

Tijdens de verschillende onderdelen van de werkconferentie was een tekenaar aanwezig. Op basis van hetgeen tijdens de dag is besproken, is een beeldverslag gemaakt. U kunt het beeldverslag hier downloaden.
 

Sfeerimpressie

De werkconferentie 'Bouwen aan het vakmanschap van morgen!' vond plaats in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Hieronder vindt u een diavoorstelling. De foto's geven u een impressie van de werkconferentie.


 

Presentaties

Tijdens de werkconferentie op 7 oktober 2014 zijn verschillende presentaties gegeven over het vakmanschap van morgen, benodigde competenties en vaardigheden en de stand van zaken in betrokken branches. 

Presentaties en notulen workshops

Tijdens de werkconferentie konden de aanwezigen deelnemen aan diverse workshops. 
 • In de workshop van Martijn van Bommel gingen deelnemers aan de slag met de inhoud van een nascholingsdag voor praktijkopleiders en leermeesters. Deelnemers werden uitgedaagd om vanuit hun expertise een bijdrage te leveren aan het aanscherpen van de inhoud. Bekijk de presentatie of download de notulen.
 • Tijdens de workshops Vakmanschap van de toekomst Bouw, Installatie en Afbouw werden de door BuildUpSkills ontwikkelde beroepscompetentieprofielen voor duurzaam vakmanschap in de gebouwde omgeving besproken. Deze profielen leggen de focus op ‘harde’, maar vooral ook ‘zachte’ vaardigheden, in aanvulling op het bestaande vakmanschap van de huidige beroepsbeoefenaar. De beroepscompetentieprofielen+ worden gebruikt als inspiratiebron voor de ontwikkeling van bijscholing en/of keuzedelen. Lees de notulen van de workshops BouwInstallatie of Afbouw of bekijk de presentatie.
 • In de workshop geleid door Lex Polman en Perica Savanovic gingen aanwezigen aan de slag met een eerste houtskoolschets van te ontwikkelen materiaal gericht op het thema interdisciplinair vakmanschap. Vanaf juni 2015 zal een cursus beschikbaar zijn. Lees hier het verslag van de workshop. 
 • In diverse regiopilots wordt getoetst hoe competenties voor duurzaam vakmanschap onderdeel kunnen zijn van het reguliere onderwijs. Zo worden praktijkopleiders en –docenten getraind in nieuwe vakinhouden en worden nieuwe leermiddelen ontwikkeld. 

 

Maak gebruik van de BuildUpSkills-app! De BUILD UP Skills Advisor helpt u om uw kennis en vaardigheden te versterken. De app is beschikbaar voor Android en Apple.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 649737  

Disclaimer: this documents/website reflects only the author's view. The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) is not responsible for any use that may be made of the information it contains.