Disclaimer

Het project BuildUpSkillsNL wordt medegefinancierd door het programma Intelligente Energie Europea van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze website en bijbehorende producten, zoals de nieuwsbrief, ligt bij de auteurs. Het hoeft niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie te weerspiegelen. Noch de EACI noch de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de in de nieuwsbrief en website opgenomen informatie.
 

English

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Maak gebruik van de BuildUpSkills-app! De BUILD UP Skills Advisor helpt u om uw kennis en vaardigheden te versterken. De app is beschikbaar voor Android en Apple.

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief van BuildUpSkills Netherlands of meld u aan!

E-MAIL