BuildUpSkillsNL > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief juli 2014 Deel op Pinterest
Bouw aan uw toekomst
17-07-2014
De vraag naar verduurzaming van de gebouwde omgeving stijgt. Succesvolle verduurzaming vraagt om up-to-date vakmanschap. Daarom organiseert BuildUpSkills een werkconferentie op 7 oktober 2014 voor de bouw- en installatiesector. Zodat u samen met uw collega’s vorm kunt geven aan het vakmanschap van de toekomst.    Lees meer
Bedrijfsenquête geeft opvallende resultaten
17-07-2014
Om de laatste ontwikkelingen in duurzame bouw te ontdekken, heeft BuildUpSkills aan het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) gevraagd om in hun periodieke onderzoek onder bedrijven aandacht te besteden aan dit thema. De belangrijkste bevinding van de enquête: ‘de vraag naar duurzame oplossingen stijgt, maar de kennis blijft achter.’   De EIB enquête wordt jaarlijks uitgevoerd onder alle bouwbedrijven van Nederland. Ondanks de lage respons, leidde het onderzoek ook dit jaar weer tot een aantal opvallende resultaten.      Lees meer
Inschrijving geopend
17-07-2014
‘Maak uw toekomst groen’ is de actuele titel van de workshop die BuildUpSkills dit najaar verzorgt. De workshop staat stil bij de groeiende vraag naar duurzame projecten en de kansen die liggen in samenwerking met de andere bedrijven, overheid en onderwijs.   Lees meer
Actuele ontwikkelingen op een rij
17-07-2014
Met de rubriek ‘Kort nieuws’ blijft u op de hoogte van het laatste nieuws, de ontwikkelingen en evenementen op het gebied van verduurzaming in de gebouwde  omgeving.    Dit keer: uw mening over kwalitatief opleiden, het trainingsmateriaal voor de cursus 'Toekomstgericht vakmanschap' en het onderzoek 'Status Quo' met de nieuwste ontwikkelingen in de sector.   Lees meer
Europese Unie