BuildUpSkillsNL > Nieuwsbrief > Nieuwsbrief april 2014 Deel op Pinterest
Groot aantal acties roadmap nu uitgevoerd
11-04-2014
Graag stuurt het consortium BuildUpSkillsNL u deze update over BuildUpSkills nu een groot aantal acties uit de in 2013 opgestelde roadmap concreet worden uitgevoerd. In 2012 en 2013 is door het Nederlandse consortium BuildUpSkills onderzocht wat in de periode 2014-2020 van een vakman/-vrouw wordt verwacht. Hieruit blijkt dat zowel consumenten als vakmensen door de snelle technologische ontwikkelingen grote kansen voor verduurzaming laten liggen. Duidelijk is geworden over welke (nieuwe) kennis- en vaardigheden vakmensen dienen te beschikken en welk cursusaanbod daarvoor beschikbaar is of nog moet worden ontwikkeld. Lees meer
Toekomstgericht vakmanschap
11-04-2014
Een belangrijk onderdeel binnen BuildUpSkills is de training van ambassadeurs in de bouw- en installatiesector. BuildUpSkillsNL ontwikkelt in de eerste helft van 2014 samen met marktpartijen, kenniscentra en experts, een trainingsprogramma voor ambassadeurs binnen de bedrijven. Lees meer
Kennis opdoen over laatste technieken
11-04-2014
Het consortium BuildUpSkillsNL is betrokken bij de uitvoering van het pilotproject intersectorale scholing uit het Nationaal Energieakkoord. Het consortium is voor dit pilotproject verbreed met onder andere de Duurzame Energiekoepel, CA-ICT (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor ICT) en het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Energie- en Nutsbedrijven (ENb). Lees meer
Continu verder blijven ontwikkelen
11-04-2014
In het tweede kwartaal van 2014 verschijnt de BuildUpSkills-notitie Kwaliteitsborging opleiden in de sectoren bouw, glas, afbouw en installatie. Lees meer
Vorm geven aan vakmanschap
11-04-2014
Medio september 2014 organiseert het consortium de derde nationale werkconferentie BuildUpSkills. Lees meer
Europese Unie