X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

BuildUpSkillsNL

Succesvolle verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt om up-to-date vakmanschap! Door de Europese energiedoelstellingen voor 2020, 2030 en 2050 neemt de verduurzaming van de gebouwde omgeving in de komende jaren een grote vlucht. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met een snel groeiend aanbod aan innovaties en nieuwe producten die deze verduurzaming mogelijk maken.

Om ervoor te zorgen dat we in Nederland aan de Europese normen voor het gebruik van herwinbare energie in de gebouwde omgeving kunnen voldoen, heeft Europa binnen het programma Intelligent Energy Europe (IEE) de subsidieregeling BuildUpSkills beschikbaar gesteld. In Nederland heeft een consortium van partijen uit de bouw- en installatiesector - te weten OTIB (penvoerder), ISSO, SBR, Kenteq, Hibin en MBO-Diensten  - in 2011 BuildUpSkillsNL opgericht. Bij het afsluiten van het project in 2018 bestond het consortium uit OTIB, ISSO, Kenteq, Bouwradius, ROC van Twente, ROC Nijmegen, ROC Midden Nederland en ROC Koning Willem I College. De uitkomsten en resultaten van BuildUpSkillsNL vindt u op deze pagina. ISSO en Bouwradius zullen vanaf 2018 zorgen voor onderhoud en updates van de producten. 

Het doel van dit project is het verhogen (upskillen) van de kennis en vaardigheden van vakmensen in de bouw- en installatiesector. Het betreft hierbij de vakmensen op MBO-niveau die direct betrokken zijn bij de energetische verduurzaming van de gebouwde omgeving, tussen nu en 2030. Goed vakmanschap en samenwerking zijn nodig om de gevraagde kwaliteit te leveren. Hier vindt u de resultaten van de afgelopen jaren. 

In 2012 en 2013 heeft een uitgebreide analyse van het vraagstuk plaatsgevonden, waarna een roadmap richting 2020 is opgesteld. Eind 2013 is het consortium gestart met de uitvoering van de acties verbonden aan de roadmap, dit in het EU-gefinancierde project BUS_N@W. De resultaten zijn samengevat in een publieksrapportage. In maart 2015 is een tweede door de EU gefinancierd vervolgproject gestart. Dit project BUStoB is uitgevoerd in de periode maart 2015 tot maart 2018. Dit met ondersteuning van de EU en diverse organisaties uit het netwerk BuildUpSkillsNL
 

Nieuws

Eén keer per kwartaal heeft het consortium een nieuwsbrief uitgebracht met de laatste informatie over de ontwikkelingen en activiteiten behorende bij de acties en doelstellingen. U vindt de nieuwsbrieven hier. Daarnaast verschijnen er regelmatig interessante artikelen over BuildUpSkills in vak- en publieksbladen. U vindt hier een aantal artikelen terug.

Maak gebruik van de BuildUpSkills-app! De BUILD UP Skills Advisor helpt u om uw kennis en vaardigheden te versterken. De app is beschikbaar voor Android en Apple.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 649737  

Disclaimer: this documents/website reflects only the author's view. The Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) is not responsible for any use that may be made of the information it contains.